Satina, to nejsou jen vodopády

Lesní část Čapí stezky vede kolem toku horské bystřiny Satina, která je známá zejména svými Satinskými vodopády. Satina ovšem své kouzlo neztrácí v celé délce svého toku, jehož délka je 7,4 km.

Spodní část toku tvoří linii části Čapí stezky a je již klidná, bez velkých roklí a vodopádů, s poměrně snadnou dostupností k samotnému toku. Na Satině je vybudována řada splavů různých výšek a s různou hloubkou pod nimi. V létě nabízí tato místa příjemné osvěžení kolemjdoucím. K říčce Satině se váže místní pověst, jenž říká, že Satina pramení v Černém jezeře, které se nachází uvnitř Lysé hory a které se v soudný den vylije a zalije celý svět.

Vodopády a tůňky říčky Statiny jsou také oblíbeným místem otužilců, kteří bez ohledu na počasí noří svá těla do jejich ledových vod.