Výlety v obci Kunčice pod Ondřejníkem

Kvůli turistice nemusíte navštěvovat jen profláknutá místa. Můžete se projít v podhůří, kochat se nádhernými výhledy na beskydské velikány a užít si klidu s minimem turistů. Nadšenci v obci Kunčice pod Ondřejníkem několik těchto tras vybrali a místa, která nevedou po značených trasách KČT označili bílými trojúhelníky s barevným středem. Můžete si vyzkoušet celkem přes 50 km tras, které vás určitě nezklamou:


Poznámka: V místech a úsecích, kde trasy nevedou po oficiálním turistickém značení, nebo by mohla být ztížena orientace, je použito místní značení v podobě trojúhelníku s bílými okraji a barevným středem – dle barvy trasy

I: fialová trasa 
OKRAJOVOU CESTOU HORY STOLOVÁ 

délka trasy: 7,5 km; převýšení:169 m, start i cíl nádraží ČD

Zajímavosti na trase: Dřevěný kostelík sv. Prokopa a Barbory, Vila Šárka (postavená architektem Dušanem Samuelem Jurkovičem). Trasu je možné zdolat pěšky i na kole.
 
 1. od nádraží ČD po modré tur. značce , směr Horní Čeladná na křižovatku u přejezdu – 500m
 2. doprava po modré turistické značce přes železniční přejezd, k dřevěnému Kostelíku Sv. Prokopa a Barbory
 3. od kostela opuštění tur. značek, odbočení doprava po místním značení. Po pravé straně rekreační středisko Karolina, po levé straně kaple, za ní vila Šárka (postavená architektem Dušanem Samuelem Jurkovičem).
 4. za vilou Šárka odbočení doleva nahoru (směr Penzion Jurášek) – celkem 2,3 km, poslední úsek cca 250m lesní cesta. (Po 1,5 km úseku možnost návštěvy Penzionu Jurášek – penzion, restaurace, wellness )
 5. odbočení doprava na zpevněnou lesní cestu – úsek 2 km
 6. odbočení doprava dolů na polní cestu kolem rekreačních chat na zpevněnou cestu, kde je již zelené turistické značení – 300m
 7. po zelené tur. značce k rozcestí tur. značek Na Pekliskách a k Hospůdce na Maraláku – 500m
 8. od Hospůdky na Maraláku stále po zelené tur. značce zpět k nádraží ČD

II: zelená trasa:
STAROU VALAŠSKOU CESTOU 

délka trasy: 16 km; převýšení: 450 m, start: nádraží ČD

Zajímavosti na trase: na cca 1km úseku od Hospůdky na Kopečku jsou umístěny zastavení 3, 4 a 5 naučné stezky Chodníčky v Podbeskydí, kaplička sv Máří Magdalény. Trasu je možné zdolat pěšky i na kole.
 
 1. od nádraží ČD po modré tur. značce směr Odbočka k železniční stanici, kde se značka stáčí doleva podél hlavní silnice současně se žlutou turistickou značkou
 2. po žluté tur. značce podél silnice k Hospůdce na Kopečku, kde se značka stáčí doprava a opouští hlavní silnici
 3. stále po žluté tur. značce až ke kapličce sv. Maří Magdaleny a studánce/ pramenu – 3 km
 4. po zelené tur. značce nahoru směr Kozlovice-Hájovna a odtud po zelené tur. značce na Ondřejník sedlo, pak po modrých medvědích tlapkách nad Opálenou a po zelené turistické značce zpět do Kunčic.

 

III:  červená trasa
NAUČNÁ STEZKA „SKALKA“ KOLEM MASÍVU ONDŘEJNÍKU 

délka trasy: 13,5 km; převýšení na stezce: 465 m, start i cíl nádraží ČD

Zajímavosti: při dobré viditelnosti nádherné výhledy daleko do krajiny.
Trasa samotné naučné stezky je velmi nenáročná a je možné ji zdolat také na kole, případně i s kočárkem (start např. z Ondřejník – sedlo). Přístup na trasu naučné stezky po modré turistické značce z Kunčic, ale pro kolo ani kočárek není vhodný. Naučná stezka je vyznačena značkou pro naučné stezky (bílý čtverec s modrým pruhem), zároveň i jako zimní běžecká trasa KČT.

 1. Od nádraží ČD po modré tur. značce až na naučnou stezku, která je vyznačena značkou pro naučné stezky ( bílý čtverec s modrým pruhem) a zároveň jako zimní běžecká trasa KČT
 2. naučná stezka tvoří uzavřený okruh o délce 8,8 km s převýšením 144m. Na stezce je 10 zastavení s informačními tabulemi přibližujícími přírodní zajímavosti Skalky a okolí
 3. návrat zpět k nádraží ČD opět po modré tur. značce

IV:  oranžová trasa
NAUČNÁ STEZKA „CHODNÍČKY V PODBESKYDÍ“

délka trasy: 3,5 km; 8 zastavení; převýšení: 96 m, start: nádraží ČD, cíl: centrum obce, Obecní úřad

Naučná stezka je vyznačena značkou pro naučné stezky (bílý čtverec s modrým pruhem) . Celou trasu je možné zdolávat pěšky, na kole i s kočárkem.

 1. zastavení – Nádraží ČD – inf. tabule s popisem a mapou trasy
 2. zastavení – Vodní nádrže – odpočinkové místo, informační tabule s popisem rostlin a živočichů
 3. zastavení – Hospůdka Na Kopečku – vyhlídkové a odpočinkové místo, inf. tabule s místopisem okolních kopců
 4. zastavení – U štoly – malá tůňka, chráněné mraveniště a inf. tabule mapující historii území z období důlní činnosti
 5. zastavení – Prameniště – tůňky pro život obojživelníků, inf. tabule s popisem stromů a mokřadních bylin
 6. zastavení – Les „Papratná“ – inf. tabule s popisem lesních společenstev
 7. zastavení – Základní škola – inf. tabule s popisem pozitivních a negativních příkladů v péči o krajinu
 8. zastavení – Obecní úřad, inf. tabule týkající se historie a zajímavostí

V: modrá trasa 
OKRAJOVOU CESTOU MASÍVEM ONDŘEJNÍKU ( modrá )

délka trasy: 6,4 km; převýšení: 255 m, start i cíl nádraží ČD

Zajímavosti na trase: výhledy na Stolovou, Radhošť, Velký Javorník, ..

 1. od nádraží ČD po modré turistické značce až ke studánce Na Kršlách ( možnost výšlapu na vrchol Ondřejníku, Skalku, dále po modré)
 2. opuštění modré turistické značky a odbočení vlevo na zpevněnou cestu ( 1,4 km úsek )
 3. odbočka doleva dolů po místním značení až k rozcestí turistického značení
 4. rovně po žluté tur. značce až k Hospůdce na Kopečku
 5. přechod hlavní silnice a klesání směrem k vodním nádržím ( v dohledu )
 6. za vodními nádržemi ( za dřevěnou chatkou U Žabáka ) odbočení doleva po místní komunikaci a podél trati zpět k nádraží ČD

 

VI: žlutá trasa
PŘES PEKLISKA NA MARALÁK 

délka trasy: 2,6 km; převýšení: 150 m, start: autobus. zast. Huťařství u obchodu s potravinami Hruška. Zajímavosti na trase: výhledy na Ondřejník, Palkovické hůrky, Lysou horu a další kopce a kopečky. Trasu je možné zdolávat pěšky, na kole i s kočárkem. 

 1. Z autobus. zastávky po místním značení podél hlavní silnice ( cyklotrasa 6008 ) směr Čeladná – 100 m, zde přechod hlavní silnice na místní komunikaci
 2. po místní komunikaci, která se za potokem stáčí vpravo do kopce k železničnímu přejezdu
 3. přes železniční přejezd pořád dále po místní komunikaci, přes les, až na rozcestí turistických značek Na Pekliskách u Hospůdky na Maraláku

Odtud máte na výběr z těchto možností:

 1. doprava po žluté tur. značce na Ráztoku, odtud lanová dráha na Pustevny (5,3 km)
 2. doleva po žluté tur. značce na rozcestí Pod Stolovou, dále Horní Čeladná nebo Stolová
 3. po zelené tur. značce na Pustevny (6,5 km)
 4. po zelené tur. značce zpět do Kunčic p. O. k nádraží ČD ( 2 km )