parkování v Beskydech

Děkujeme všem turistům, kteří parkují slušně a na místech k tomu určených.

Obce v Beskydech se v poslední době stále více potýkají s problémem parkování. Díky tomu jsme rozšířili i naše devatero pravidel chování o jedno pravidlo navíc.
Podrobně se tímto problémem zabývá na svém webu OÚ Malenovice, s jejichž dovolením byl původní článek upraven.

 

 

Aktuální místa pro parkování nejen pod Lysou horou na mapy.cz:

Turisté, řidiči: Respektujte dopravní značení i platné předpisy a berte ohled na ostatní – turisty i obyvatele obce. Především zákonná povinnost ponechat při stání na obousměrné komunikaci průjezd v šířce 6 m je důležitá pro bezpečnost nás všech.

Zákony zkrátka platí pro všechny. Pro rodiny na výletě i pro ty, kteří potřebují po práci trhat tréninkové rekordy a nahánět počty výstupů. Parkování co nejblíž Lysé nebo jinému turisticky zajímavému místu rozhodně nelze pokládat za něco, na co má kdokoli automatické právo či nárok za každou cenu. Zvlášť tehdy, pokud jsou tím omezováni, obtěžováni a ohrožováni trvale žijící obyvatelé.

Možností jednotlivých obcí jsou svázány legislativou, mají omezené finanční možnosti a zároveň nejsou „nafukovací“. Na jaře 2020 dokonce některé samosprávy vysloveně zakazovaly turistům nejen parkování, ale i vjezd do obce. Většinou proto, že je k tomu dohnalo chování nezodpovědných řidičů .

Předně je třeba říci, že samotný nedostatek legálních parkovacích míst nikoho v žádném případě neopravňuje k parkování nepovolenému. V této souvislosti asi stojí za to připomenout, že ani v úsecích, které nejsou přímo osazeny zákazovými značkami, není možné automaticky parkovat kdekoli a jakkoli. Některé zákazy vyplývají přímo ze zákona č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích. Ten v § 25, odst. 3 výslovně stanoví, že „při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy“. Jinými slovy pokud obousměrná komunikace nezůstane vedle zaparkovaného vozidla široká alespoň 6 metrů, dostává se řidič do rozporu se zákonem.

Tento zákaz rozhodně není nějakým samoúčelným nástrojem ke zbytečné perzekuci řidičů. I cesty v odlehlejších částech obce totiž vedou k chatám a trvale obydleným objektům. A kdyby nedejbože hořelo, mohli by hasiči leckdy přes barikádu zaparkovaných aut jen zpovzdáli přihlížet katastrofě. Obdobný problém by pak měla i sanitka či horská služba.

O nic „správnější“ není ani parkování vedle lesních cest, na manipulačních lesáckých plochách a v podstatě kdekoli „mimo asfalt“. Zde se totiž k výše zmíněnému přidává porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, který v § 53 odst. 1 písm. g), stanoví, že „přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem. Za tento přestupek může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5.000,- Kč“. A pokud by záležitost byla řešena jako správní delikt, může se pokuta vyšplhat až k částce 100 tisíc korun.

Návštěvníci hor mohou využít placená parkoviště v Malenovicích „Na Konečné“ nebo soukromé u hotelu Petr Bezruč. V Ostravici se chystají ke zpoplatnění parkoviště U Trafa a U Pily. Ve starých Hamrech je to parkoviště na Gruni a neplacené parkoviště na Samčance. V obci Krásná pak placené parkoviště na Visalajích. Pokud jsou tato místa obsazena, nezbývá než zaparkovat níže na plochách označených jako parkoviště. Nebo využít hromadnou dopravu – nechat auto ve Frýdlantě nad Ostravicí dále jet autobusem. Záměrem obcí je kapacitu parkovacích míst postupně rozšiřovat, i ona je však při tom limitována územním plánem, jednáním s vlastníky pozemků i svými finančními možnostmi. V roce 2021 bychom společně s obcemi, MSK, MAS Pobeskydí a Frýdlantsko Beskydy, CHKO, Lesy ČR a Biskupstvím, Policií ČR a dalšími zaiteresovanými chtěli nalézt řešení, jak tuto situaci řešit ke společnému prospěchu všech. Snad se to podaří.