Lokální destinační management Lysá hora

Lokální destinační management Lysá hora.

Zástupci obcí pod Lysou horou (Ostravice, Malenovice, Krásná, Staré Hamry a město Frýdlant nad Ostravicí) se dohodly se spolkem Beskydhost, že tento spolek požádá o certifikaci lokálního destinačního  managementu (dále LDM nebo DM) Lysá hora. Jeho úkolem je koordinovat a  monitorovat projekty v cestovním ruchu v okolí Lysé hory a dle možnosti se na nich aktivně podílet. Zřízení LDM zapadá do koncepce řízení CR v České republice a je vlastně jediným nástrojem, jak s CR pracovat.
Jde nám hlavně o spolupráci mezi podnikateli, obcemi a organizacemi a spolky, kteří pod Lysou horou vyvíjejí nějakou činnost. Součástí certifikace je zpracování Strategie LDM Lysá hora 2021-2025

Certifikát se podařilo získat v září 2021:

Certifikát Lokální DM Lysá Hora

Co je lokální destinační management Lysá Hora? 

 • Jde o ucelené a poměrně homogenní území, které má podobné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu (dále CR). Jedná se o území v katastru obcí Ostravice, Malenovice, Krásní, Staré Hamry a města Frýdlant nad Ostravicí. Obce v oblasti spolu umí komunikovat, ale v oblasti cestovního ruchu to doposud nedělaly. Obce a města mohou být součástí více lokálních DM.
 • Lysá hora je spojuje a je jedním z největších návštěvních magnetů v ČR (v roce 2020 přes 420 000 návštěvníků).
 • Řeší území vrcholu a nejbližšího okolí. Nadřazený oblastní DM Beskydy-Valašsko řeší větší oblast, která má i jiné priority, než je Lysá hora – města, zámky, apod. Hlavní prioritou oblastního DM je propagace oblasti, kdežto cílem lokálního DM je udržitelnost turismu a projekty s ní spojené.
 • Oblastní DM Beskydy-Valašsko a krajský DM MS Tourism jako nadřízené DM se zřízením lokálního DM vydaly souhlas a spolupracují v rámci systému řízení CR v ČR (viz dokument Výhody certifikace organizací destinačního managementuKategorizace organizací destinačního managementu ).
 • Spolek Beskydhost má právní subjektivitu a operuje přesně v oblasti LH. Členy spolku jsou i obce – Frýdlant n O, Ostravice, Malenovice, Krásná. Zatím není členem obec Staré Hamry. 

Výhody, LDM Lysá hora:

 • Oblast může více vystupovat za sebe, tím být víc vidět a ovlivňovat marketing, sama si stanovovat strategii a priority.
 • Na provoz DM přispívá Czechtourism – MMR a do budoucna bude preferovat ty, kteří budou certifikovaní.
 • DM musí dodržet jakési standardy, které pomohou lépe se zamyslet nad fungováním CR v oblasti (strategie, akční plány, 3K komunikační platforma).
 • DM jsou podporovány školeními, materiály z centrály. DM by měl pomáhat řešit otázky spojené s cestovním ruchem v oblasti a koordinovat zatím roztříštěnou práci v CR. 
 • DM nemá ambice zasahovat do činnosti stávajících organizací, které se CR zabývají, ale spíše komunikovat a koordinovat jejich práci v oblasti CR. (Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, Euroregion a Region Beskydy, MAS Pobeskydí, MAS Beskydy-Frýdlantsko, Sdružení obcí povodí Morávky atd).
 • DM by měl koordinovat nebo monitorovat i činnost spolků a sportovních klubů, které s CR souvisejí.
 • DM by mohl pomoci v projektech oblastního rozsahu, i díky zásobníku projektů.
 • Lokální DM by neměl primárně řešit marketing, k tomu je tady oblastní DM. LDM by se měl zabývat projekty týkajícími se CR v oblasti a koordinací a monitoringem turismu.

Financování DM

 • Spolek Beskydhost je financován z příspěvků členů (podnikatelé, 1500 Kč/rok), individuálních dotací na projekt Po Medvědích tlapkách (Ostravice, Malenovice, Frýdlant nO, MS Kraj). V roce 2021 je rozpočet přes 300000 Kč.

Do budoucna je cílem zajistit financování DM z místních, krajských a celostátních zdrojů. Návrh je financovat provoz obcemi DM 1 Kč/den/osobu z vybraného poplatku z pobytu.

Více se financováním zabývá Strategie LDM Lysá hora 2021-2025.