projekt Po Medvědích tlapkách na 3 místě na Velké ceně cestovního ruchu 2021

Velká cena cestovního ruchu 2021

Velká cena cestovního ruchu 2021

15.4.2021 byly na Velké ceně cestovního ruchu Medvědí tlapky oceněny 3 místem v kategorii Nejlepší turistický produkt. Jsme rádi, že v celostátní konkurenci se nám podařilo takto uspět. 

Získaná cena je příjemným oceněním naši práce na projektu a zároveň závazkem, abychom ho dále rozvíjeli a udržovali. Děkujeme a gratulujeme všem, kteří ke zdaru projektu přispěli svým dílem! Zejména členům spolku Beskydhost za jejich příspěvky a práci v cestovním ruchu, na níž Medvědí tlapky stojí. Taky obcím Ostravice, Malenovice, městu Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezskému kraji, za jejich finanční příspěvky. A v neposlední řadě všem, kdo přiložili ruku k dílu a pomohli celý projekt vybudovat.

Tady citujeme z hodnocení poroty: 

„ Edukativní marketingový počin, který nabízí turistický zážitek v okolí Lysé hory. Oceňuji rozmanitost nabízených turistických stezek a tras.“ 

„Projekt je známý z minulého ročníku, kde byl vysoce hodnocen, s malými změnami pro letošní ročník.“ 

„Nápaditý, vtipný turistický produkt, zaměřený na širší cílovou skupinu, respektující její potřeby.“

 

Oficiální tisková zpráva k Velké ceně cestovního ruchu 2020/2021.

Velká cena cestovního ruchu: vítězové ocenění během konference Travelcon

Ve čtvrtek 15. dubna byla slavnostně předána ocenění vítězům Velké ceny cestovního ruchu 2020/2021. Ve čtrnáctém ročníku této prestižní soutěže vyhlašované komunikační agenturou COT group byli oceněni autoři nejlepších kampaní, turistických produktů, elektronických projektů a také aktivit vedoucích k restartu cestovního ruchu. Ceremoniál se odehrál během online konference Travelcon, kterou zorganizovala Jihočeská centrála cestovního ruchu. 

Smyslem Velké ceny cestovního ruchu je upozornit širokou i odbornou veřejnost na pozoruhodné a inspirativní turistické produkty, obzvláště vydařené marketingové kampaně či elektronické projekty v oblasti turismu. Novinkou 14. ročníku byla kategorie Restart v cestovním ruchu. „Uplynulý rok byl v oblasti turismu opravdu náročný, neboť tento obor byl fatálně postižen pandemií covid-19 a opatřeními k jejímu zmírnění. Proto jsme se v tomto ročníku soutěže rozhodli upozornit na projekty, které v roce 2020 přispěly – byť na omezenou dobu – k oživení cestovního ruchu, případně samy zažily příkladný restart,“ vysvětluje Eva Frindtová, jednatelka komunikační agentury COT group, která je vyhlašovatelem soutěže a provozovatelem zpravodajského portálu Celyoturismu.cz. Jeho šéfredaktor Petr Manuel Ulrych dodává: „Pandemie covid-19 se odrazila také v tom, že poprvé v historii soutěž nebyla vypsána kategorie Nejlepší cestovní kancelář. Za stávající situace by hodnocení cestovních kanceláří ze strany veřejnosti nebylo relevantní.“ Organizátoři soutěže věří, že příležitost ohodnotit kvality cestovních kanceláří dostane veřejnost v příštím ročníku soutěže.

Projekty přihlášené do soutěže hodnotily poroty složené z odborníků na příslušnou problematiku (marketing, grafický design, destinační management apod.). A práce měli porotci nebývalé množství – navzdory faktu, že na cestovní ruch loni dopadla koronavirová krize, zaregistroval organizátor soutěže rekordní množství přihlášek!

Nejlepší turistický produkt

V Kategorii Nejlepší turistický produkt porota hodnotila zejména nápaditost produktu nebo balíčku, propojení s jinými produkty a službami, oslovení cílové skupiny, obchodovatelnost a také pozitivní přínos pro daný region. Na nejvyšší příčce v této kategorii se umístil produkt Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem, přihlašovatelem bylo statutární město Hradec Králové. Porotě se na projektu líbilo zapojení komerčních subjektů či dobře zvolený mediamix. „Kampaň, kterou jsme zaměřili na poznávání města Hradec Králové a turistické oblasti Hradecko hravou formou, pro nás jednoznačně splnila účel. Po několika letech, kdy jsme cílili na dětské návštěvníky, jsme našli formu, která zaujala a bavila. Díky spokojenosti dětí byli spokojení i rodiče, takže se nám podařilo ‚zabít dvě mouchy jednou ranou‘. Kolik realizovaných kampaní končí tak úspěšně? Ocenění je pro nás výzvou do budoucna,“ uvedla Daniela Manďáková za Turistické informační centrum Hradec Králové a Destinační management Hradecko.

Nejlepší jednotná kampaň

V této tradiční kategorii hodnotila odborná porota soubor materiálů spojených s jednou konkrétní kampaní, její kreativitu a komplexnost a efektivitu zásahu cílové skupiny. Jako nejlepší z přihlášených vyhodnotili porotci kampaň Město zážitků, kterou do soutěže přihlásilo Infocentrum města Karlovy Vary. Porotu kampaň oslovila vysokou úrovní svého vizuálního zpracování i komplexností a moderností. Pozitivní podle poroty bylo také to, že kampaň podpořilo vedení regionu. Ředitel obecně prospěšné společnosti INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Josef Dlohoš byl oceněním potěšen: „Jako karlovarský rodák a patriot jsem nesmírně rád, že jsem po 15 letech působení v místním hotelnictví mohl využít své znalosti a zkušenosti místního prostředí pro práci a podporu celého města. Činnost v Infocentru města Karlovy Vary má pro mne hlubší smysl. A jsem velice rád, jak se nám, tedy celému týmu IC KV, nasazení v loňském roce vyplatilo a většina našich aktivit přinesla kýžený efekt. Ten nastal v rozhýbání letní sezóny a tato cena je jeho dokonalým potvrzením. A já za něj velmi děkuji.“

Nejlepší elektronický projekt

V případě webových stránek, mobilních aplikací, rezervačních systémů a dalších elektronických přihlášených do soutěže hodnotila porota jejich uživatelskou přívětivost, přidanou hodnotu pro zákazníka, marketingovou efektivitu a samozřejmě kreativitu a obchodovatelnost. Tato kritéria podle porotců v aktuálním ročníku nejlépe naplnil Alfred, tedy rezervační aplikace vyvinutá a do soutěže přihlášená společností Previo. Porotci kvitovali, že v čase covidu řeší tato digitální recepce hned několik klíčových bodů – mimo jiné bezkontaktnost a úsporu nákladů. Pavel Kotas, jednatel společnosti Previo, na ocenění reagoval takto: „Po tom, co všichni prožíváme v posledním roce, a hlavně od října 2020, je občas těžké vydolovat energii a nadšení do další práce v cestovním ruchu. Velká cena za nejlepší e-projekt roku je tak pro celý tým Previa určitě morální vzpruhou. Ale samozřejmě bychom byli radši, kdyby už teď Alfred překonával v číslech loňské léto a mohli jsme procházet nadšenými reakcemi hoteliérů i hostů v recenzích. Alespoň jsme získali čas vychytat nějaké ‚mouchy‘ a věříme, že nejpozději od července skončí Alfrédovi ta současná ‚dovolená‘ a hotely a penziony budou opět plné. Děkujeme za ocenění a doufáme, že i díky Alfrédovi budou dovolené v Česku letos zase o něco příjemnější.“

Restart v oblasti turismu

V minulém roce zažil cestovní ruch vinou pandemie koronaviru a s ním spjatých mimořádných a krizových opatření historický propad a útlum. O to důležitější bylo najít cesty, jak udržet obor naživu a restartovat ho. V tomto smyslu porota nejvýše ocenila loňský ročník konference Travelcon zorganizovaný Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR). Ocenění si vysloužily zejména rychlost a profesionalita, s jakou proběhlo přenesení tradiční konference do on-line prostředí. Už proto, že na počátku koronakrize měl s podobně rozsáhlými virtuálními eventy zkušenosti jen málokdo. Podařilo se zachovat kvalitu konferenčních příspěvků a udržet zájem odborné veřejnosti. Podle Jaromíra Poláška, ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu, je za úspěchem Travelconu i dalších dvou projektů, s kterými JCCR v soutěži uspěla, vidět zejména práci týmu a spolupráci s partnery: „Ocenění Velkovou cenou cestovního ruchu je pro mě především uznáním práce všech kolegů na JCCR a našich partnerů, protože ani jeden z oceněných projektů by nevznikl jen v naší režii.“

Ve čtrnáctém ročníku Velké ceny cestovního ruchu byla vypsána také kategorie Start up roku v cestovním ruchu. Vzhledem k tomu, že ani jeden z přihlášených projektů beze zbytku nesplnil soutěžní kritéria, rozhodli se organizátoři vítěze nevyhlásit. 

Kompletní výsledky Velké ceny cestovního ruchu 2020/2021

 

Kategorie Pořadí Přihlašovatel Název projektu
Nejlepší turistický produkt 1. statutární město Hradec Králové Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem
2. Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole
3. Spolek BESKYDHOST Po medvědích tlapkách
Nejlepší jednotná kampaň 1. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. Město zážitků
2. Jihočeská centrála cestovního ruchu 6 x 5 z jižních Čech
3. Magistrát města Olomouce Olomouc, to musíte…
Nejlepší e-projekt 1. Previo Alfred
2. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. Informační web s možností on-line nákupu turistické karty Karlovy VARY REGION CARD – www.karlovyvarycard.cz
3. dovolená-na-přání s.r.o. VIVA travel
Restart v cestovním ruchu 1. Jihočeská centrála cestovního ruchu Travelcon 2020
2. Jihočeská centrála cestovního ruchu Léto v jižních Čechách
3. Znojemská Beseda Znojmo Zadax – #mastozadax