V Ostravici vznikly dvě nová odpočinková místa Sedni ⧓ lehni

Dne 9.9. 2022 byly pokřtěny a veřejnosti představeny lavička a obraz v rámci projektu Sedni ⧓ lehni v Ostravici.

Sedni lehni obraz

Sedni lehni obraz

Jde o místa, která svým výhledem lákají místní obyvatele i turisty k tomu, aby se na chvíli posadili a kochali se krásnou Beskydskou krajinou. Dalším cílem je přiblížit místní dědictví těm, kteří si při odpočinku přečtou informace o lidech, kteří v těch místech žili i o historii, která je s nimi spjatá. To vše najdou na stránkách sednilehni.eu.

Sedni lehni lavicka

Sedni lehni lavicka

„Po deseti letech práce na projektu Po medvědích tlapkách jsme se rozhodli ho posunout na jinou úroveň a začali jsme umisťovat mobiliář na místa, která jsou zajímavá ať už svou historií nebo výhledem. Snažili jsme se lavičku a rám udělat tak, aby do krajiny zapadl, ale zároveň byl zajímavým prvkem, na který bude radost pohledět. Doufáme, že tyto první dva objekty nebudou poslední a v projektu budeme dále pokračovat. A pokud se lavička a obraz líbí i vám, tak nejen na projekt Sedni ⧓ lehni můžete přispět díky sbírce NaseLysa.cz.“ řekl Vít Březina, předseda spolku Beskydhost, který oba projekty realizuje.

Sedni lehni obraz

Sedni lehni obraz

Obě místa se nacházejí poblíž Červené krkavčí stezky Po medvědích tlapkách a měly by sloužit k většímu rozvolnění turistů po krajině. Jsou bezodpadkové, takže nabádáme návštěvníky k tomu, aby se chovali stylem „Co sis do hory přinesl, to si zase odnes“. Podrobnější mapu i informace najdete na sednilehni.eu.

Projekt je spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko