parkování Ostravice

Parkování v obci Ostravice

Turisté, řidiči: Respektujte dopravní značení i platné předpisy a berte ohled na ostatní – turisty i obyvatele obce. Především zákonná povinnost ponechat při stání na obousměrné komunikaci průjezd v šířce 6 m je důležitá pro bezpečnost nás všech. Více k tomuto tématu.

Zde je přehled míst určených k parkování v obci Ostravice, na kterých vám nehrozí pokuta či odtah:

Stávající parkovací plochy:

 • U pily – spravuje fa Ridera do 100 míst, 40 Kč
 • U transformátoruZAVŘENO mimo období v provozu koupaliště Sluníčko. Více informací zde. Prosím nepoužívejte k parkování příjezdovou cestu od řeky Ostravice k hotelu Sepetná, Ondráš, Sluníčko. Komplikujete tím zimní údržbu, průjezd trvale bydlícím, zásobování a dopravu ubytovaných.
 •  hotel Sepetná: Aktuálně:  Cena parkování je 150 Kč/auto/den. Pokud utratíte v restauraci Sepetná 200 Kč, tak v době 11-17 hod parkujete zdarma. 
 • Golf & Ski Resort Ostravice: 70 míst, zdarma, převážně určeno pro hosty resortu. Aktuálně lze využívat i pro turisty. Za dobrých podmínek je zde otevřena běžecká stopa.
 • Beskydský Pivovárek 50 míst, zdarma, převážně určeno pro hosty restaurace. Aktuálně lze využívat i pro turisty.
 • u fotbalového hřiště 40 míst, zdarma. V areálu hřiště lze po domluvě s provozovatelem využít parkování u restaurace Myslivna
 • u hřbitova 20 míst, zdarma.
 • u nádraží do 15 míst, zdarma.
 • Naproti nádraží do 20 míst, zdarma.
 • Naproti hotelu Freud do 10 míst, zdarma.
 • Za Obecním úřadem do 20 míst. Zdarma, určeno pro návštěvníky OU a přilehlé infrastruktury.
 • U hráze přehrady Šance pravý břeh Ostravice – do 20 míst, zdarma. Slouží pro návštěvníky hráze přehrady, případně jako výchozí bod žluté turistické trasy na Lysou horu. 
 • Mazák u odbočky modré značky na Lysou horu.
 • Osmecká cesta – odstavná plocha na červené značce na Smrk

Místa určená k parkování pro vlastní hosty, doporučujeme možnost parkování domluvit s majiteli

 • Areál Sluníčko parkovací místa pouze pro hotelové hosty.
 • hotel Ondráš parkovací místa pouze pro hotelové hosty
 • hotel Freud: parkovací místa pouze pro návštěvníky restaurace a hotelové hosty. 
 • Penzion Florian 
 • U obchodu COOP na dolní i horní ostravici.

Kde se parkovat nemá: 

 • Není povoleno parkování na cestách mimo označená parkoviště.
 • Zejména: Cesta od pily k transformátoru – měl by být ponechán průjezd 6m, tedy parkovat jen na místech označených značkou parkování. Je nutné ponechat průjezd pro případný zásah hasičského vozu.