Beskydhost projednal plán činnosti na rok 2022, zve veřejnost ke spolupráci

V pondělí 9.5.2022 se uskutečnila valná hromada spolku Beskydhost – lokálního destinančního managementu Lysá hora. Předseda spolku Vít Březina informoval přítomné členy o výsledku hospodaření a úspěšných projektech loňského roku, o rozpočtovém výhledu i plánu akcí na letošní rok. Byly projednány formální náležitosti spolkové činnosti, členové zvolili ze svých řad předsednictvo a dozorové orgány pro nové období. Oficiálně byla zahájena sbírka pro Lysou horu, účastníci si odnesli nové výtisky mapy k výletním okruhům po medvědích tlapkách, v diskuzi se projednaly podnětné náměty na činnost. 
 
Schůzka se konala v konferenčních prostorách revitalizovaného členského hotelu Yura na Čeladné.
 
Spolek Beskydhost dlouhodobě sdružuje obce a podnikatele v obcích Lysé hory. Z jejich popudu podniká promyšlené kroky pro rozvoj a také udržitelnost projektů realizovaných ve spádovém území nejvyššího vrcholu moravskoslezských Beskyd. V roce 2021 spolek získal statut lokálního destinančního managementu a stal se tak v řídící struktuře regionálního rozvoje oficiálním partnerem Moravskoslezskému kraji a spádovým obcím ve své územní působnosti.
 
Mezi realizované projekty spolku patří systém stezek Po medvědích tlapkách, lokální podlysohorský turistický autobus Tubus, systém záchytných parkovišť v obcích pod Lysou horou a další, vzešlé z potřeb podnikající veřejnosti, občanů, výletníků i samospráv.
 
Členem spolku se může stát každý subjekt (právnická či fyzická osoba), který chce svým přispěním a nasazením smysluplně rozvíjet prostředí, ve kterém působí, podniká, ze kterého žije a prosperuje.
 
Kontaktní osobou je Vít Březina, předseda.