« Gruň – Bílý Kříž

Pomník ovce Valašky

Pomník ovce Valašky

Pomník ovce Valašky

Pomník ovce Valašky při cestě poblíž Švarné Hanky