« Vodopády Satiny

Vodopády Satiny

Vodopády Satiny

Vodopády Satiny

Hlavní vodopád na jaře se zbytky sněhové pokrývky.